YANTAI BAGEASE PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD.
Nhà Sản phẩm

Túi sinh học Autoclavable

hd hd hd hd hd

Túi sinh học Autoclavable

rác thải bệnh viện dùng một lần rác sinh học Túi sinh học, túi sinh thái PE, túi rác sinh học nguy hiểm

rác thải bệnh viện dùng một lần rác sinh học Túi sinh học, túi sinh thái PE, túi rác sinh học nguy hiểm

Túi đựng mẫu, túi có thể khử trùng, túi sinh học, túi đựng chất thải sinh học, bao tải, túi đựng chất thải độc tế bào

Túi đựng mẫu, túi có thể khử trùng, túi sinh học, túi đựng chất thải sinh học, bao tải, túi đựng chất thải độc tế bào

Ví tài liệu, lâm sàng, túi đựng mẫu vật, túi có thể hấp, bao tải, túi đựng chất thải độc tế bào

Ví tài liệu, lâm sàng, túi đựng mẫu vật, túi có thể hấp, bao tải, túi đựng chất thải độc tế bào

APP đầy màu sắc, tạp dề nhà bếp, tạp dề dùng một lần, tạp dề, tạp dề LDPE, tạp dề HDPE, tạp dề PE

APP đầy màu sắc, tạp dề nhà bếp, tạp dề dùng một lần, tạp dề, tạp dề LDPE, tạp dề HDPE, tạp dề PE

Giải pháp y tế, túi và vật tư có thể nhận được, CUNG CẤP & TÚI BIOHAZARD, BIOHAZARD MISCELLaneOUS, Chất thải sinh học

Giải pháp y tế, túi và vật tư có thể nhận được, CUNG CẤP & TÚI BIOHAZARD, BIOHAZARD MISCELLaneOUS, Chất thải sinh học

Túi hấp, túi, túi đựng chất thải sinh học, rác thải sinh học, túi đựng chất thải

Túi hấp, túi, túi đựng chất thải sinh học, rác thải sinh học, túi đựng chất thải

Page 45 of 45|< 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 >|