YANTAI BAGEASE PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD.
Nhà Sản phẩm

Túi sinh học Autoclavable

hd hd hd hd hd

Túi sinh học Autoclavable

Vật tư tiêu hao y tế vật tư xử lý chất thải sinh học, túi hấp nhựa y tế LDPE, túi xử lý chất thải Biohazard

Vật tư tiêu hao y tế vật tư xử lý chất thải sinh học, túi hấp nhựa y tế LDPE, túi xử lý chất thải Biohazard

Túi đựng mẫu vận chuyển, túi đựng mẫu phòng thí nghiệm, Túi đựng mẫu bệnh lý, túi hấp, xử lý chất thải Biohazard b

Túi đựng mẫu vận chuyển, túi đựng mẫu phòng thí nghiệm, Túi đựng mẫu bệnh lý, túi hấp, xử lý chất thải Biohazard b

Túi chỉ thị nhiệt độ, khối chỉ thị màu trắng, Túi tiệt trùng nồi hấp nhựa, Dược phẩm Transpor

Túi chỉ thị nhiệt độ, khối chỉ thị màu trắng, Túi tiệt trùng nồi hấp nhựa, Dược phẩm Transpor

Túi đựng chất thải lâm sàng, túi đựng chất thải lâm sàng, túi chất thải sinh học lâm sàng, túi đựng chất thải sinh học có thể khử trùng, túi đựng thuốc

Túi đựng chất thải lâm sàng, túi đựng chất thải lâm sàng, túi chất thải sinh học lâm sàng, túi đựng chất thải sinh học có thể khử trùng, túi đựng thuốc

Túi hấp tiệt trùng / Túi hấp tiệt trùng y tế / Túi đựng mẫu hấp, túi đựng máu, Túi y tế bằng nhựa Ziplock / túi nhựa sinh học b

Túi hấp tiệt trùng / Túi hấp tiệt trùng y tế / Túi đựng mẫu hấp, túi đựng máu, Túi y tế bằng nhựa Ziplock / túi nhựa sinh học b

Dùng một lần Bệnh viện Túi màu đỏ / Vàng Polyetylen Biohazard truyền nhiễm, Vẽ chuỗi rác / rác thải Biohazard b

Dùng một lần Bệnh viện Túi màu đỏ / Vàng Polyetylen Biohazard truyền nhiễm, Vẽ chuỗi rác / rác thải Biohazard b

Chất thải sinh học bằng nhựa sinh học Chất thải lót thùng rác, Túi sinh học Autoclave, Túi đựng rác có dây rút PE mật độ cao bioha

Chất thải sinh học bằng nhựa sinh học Chất thải lót thùng rác, Túi sinh học Autoclave, Túi đựng rác có dây rút PE mật độ cao bioha

Túi đựng mẫu y tế với túi đựng thuốc Ziplock, túi đựng chất thải lây nhiễm sinh học / túi đựng chất thải y tế nguy hiểm sinh học, túi đựng rác

Túi đựng mẫu y tế với túi đựng thuốc Ziplock, túi đựng chất thải lây nhiễm sinh học / túi đựng chất thải y tế nguy hiểm sinh học, túi đựng rác

Page 39 of 45|< 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >|