YANTAI BAGEASE PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD.
Nhà Sản phẩm

Túi sinh học Autoclavable

hd hd hd hd hd

Túi sinh học Autoclavable

Túi đựng rác thải sinh học có dung tích cực lớn

Túi đựng rác thải sinh học có dung tích cực lớn

Túi đựng rác thải sinh học dạng dây rút y tế giá rẻ, Túi đựng rác thải sinh học loại dây rút HDPE / LDPE, Túi đựng rác thải sinh học DRAWTAPE PAC

Túi đựng rác thải sinh học dạng dây rút y tế giá rẻ, Túi đựng rác thải sinh học loại dây rút HDPE / LDPE, Túi đựng rác thải sinh học DRAWTAPE PAC

Túi đựng chất thải sinh học lâm sàng, túi đựng chất thải y tế dùng một lần bằng nhựa, Túi đựng chất thải y tế dùng cho Rác bệnh viện

Túi đựng chất thải sinh học lâm sàng, túi đựng chất thải y tế dùng một lần bằng nhựa, Túi đựng chất thải y tế dùng cho Rác bệnh viện

Tùy chỉnh túi đựng rác bằng nhựa bằng nhựa PVC để xử lý y tế Túi đựng chất thải y tế nguy hiểm màu vàng

Tùy chỉnh túi đựng rác bằng nhựa bằng nhựa PVC để xử lý y tế Túi đựng chất thải y tế nguy hiểm màu vàng

DRAWRING phòng thí nghiệm túi đựng mẫu sinh học y tế, chống sốc tái chế túi chất thải sinh học bằng nhựa an toàn.

DRAWRING phòng thí nghiệm túi đựng mẫu sinh học y tế, chống sốc tái chế túi chất thải sinh học bằng nhựa an toàn.

CHIẾN LƯỢC túi đựng chất thải lâm sàng túi sinh học nguy hiểm, túi đựng rác sinh thái PE, túi nhựa sinh học dùng một lần

CHIẾN LƯỢC túi đựng chất thải lâm sàng túi sinh học nguy hiểm, túi đựng rác sinh thái PE, túi nhựa sinh học dùng một lần

Túi sinh học an toàn cho chất thải y tế, vận chuyển mẫu vật nguy hiểm có thể thu hồi được, Chất thải truyền nhiễm, túi đựng thuốc, túi đựng

Túi sinh học an toàn cho chất thải y tế, vận chuyển mẫu vật nguy hiểm có thể thu hồi được, Chất thải truyền nhiễm, túi đựng thuốc, túi đựng

Túi Biohazard Mật ​​độ tuyến tính thấp, Túi đựng chất thải truyền nhiễm cách ly màu đỏ, Túi đựng mẫu Biohazard đóng gói, túi đựng đồ

Túi Biohazard Mật ​​độ tuyến tính thấp, Túi đựng chất thải truyền nhiễm cách ly màu đỏ, Túi đựng mẫu Biohazard đóng gói, túi đựng đồ

Page 37 of 46|< 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|