YANTAI BAGEASE PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD.
Nhà Sản phẩm

túi dây kéo trượt

hd hd hd hd hd

túi dây kéo trượt

Khóa kéo kim loại, thanh trượt kim loại, khóa kéo kim loại, kẹp kim loại, kim loại có thể khóa lại, kim loại, khóa zip kim loại

Khóa kéo kim loại, thanh trượt kim loại, khóa kéo kim loại, kẹp kim loại, kim loại có thể khóa lại, kim loại, khóa zip kim loại

Snack, Sandwich, XL Sandwich, Pint, Quart, Gallon kích cỡ, minigrip, nhãn riêng, kẹp

Snack, Sandwich, XL Sandwich, Pint, Quart, Gallon kích cỡ, minigrip, nhãn riêng, kẹp

Shoprite deli Túi, Túi lò vi sóng, Túi trượt, Túi ăn trưa ở trường, Túi kẹp

Shoprite deli Túi, Túi lò vi sóng, Túi trượt, Túi ăn trưa ở trường, Túi kẹp

Glad Zipper Túi thực phẩm, Túi lò vi sóng, Túi trượt, Túi ăn trưa ở trường, Túi kẹp

Glad Zipper Túi thực phẩm, Túi lò vi sóng, Túi trượt, Túi ăn trưa ở trường, Túi kẹp

TÚI RIÊNG, Zip, Khóa Zip, Thanh trượt, Có thể đóng lại, Tái sử dụng, Có thể rút lại

TÚI RIÊNG, Zip, Khóa Zip, Thanh trượt, Có thể đóng lại, Tái sử dụng, Có thể rút lại

TÚI RIÊNG, Zip, Khóa Zip, Thanh trượt, Có thể đóng lại, Tái sử dụng, Có thể rút lại

TÚI RIÊNG, Zip, Khóa Zip, Thanh trượt, Có thể đóng lại, Tái sử dụng, Có thể rút lại

Túi niêm phong, Zipper, Zip, Zip Lock, Slider, Reclosable, Tái sử dụng, Resealable

Túi niêm phong, Zipper, Zip, Zip Lock, Slider, Reclosable, Tái sử dụng, Resealable

CHUIPI ZIPIP, CHUINGI CHUẨN, dây kéo trượt;

CHUIPI ZIPIP, CHUINGI CHUẨN, dây kéo trượt;

Page 73 of 73|< 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 >|