Nhà Sản phẩmTúi sinh học Autoclavable

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Medical Plastic Disposable Wall Mounted Un3291 Sharp Container, Disposable sharps container round sharp box medical wast

Thông tin chi tiết sản phẩm:

Place of Origin: CHINA
Hàng hiệu: BAGPLASTICS@VIP.163.COM
Chứng nhận: EN13432, OK COMPOST, BPI, BIOPLASTICS, HOME COMPOST,HACCP, SGS, ISO14001, ISO 9001
Model Number: WHATSAPP:008613780964661

Thanh toán:

Minimum Order Quantity: 5000
Giá bán: NEGOTIABLE
Packaging Details: 1000/CASE
Delivery Time: 15 DAYS
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 1 MILLION PER MONTH
Liên hệ với bây giờ
Chi tiết sản phẩm
Plastic Storage Box: Organizer medical tool box: biohazard needle disposal sharp container
Medical Disposal Bin Sharp: box Organizer Makeup Case Craft Holder: Plastic Storage Box Case
Home Organizer: Jewelry Container Plastic Transparent Jewel Case Box: Case Holder Storage Box
Components Storage Assortment Box: Biohazard Waste Containers Biohazard Trash Cans: BioHazard Waste Containers
Biohazardous Waste Cans: Hazardous Waste Containers hospital trash cans: Disposable Medical Waste Bin
Waste Bin Box: Safety box Biohazard safety box: Medical Waste Bin
Disposable Syringe Bin: sharp container sharp box: sharp bins
Biodegradable and Compostable Plastic Hospital Biohazard: PLASTIC PALLETS PLASTIC CRATES: PET FOOD CONTAINER
OUTDOOR BINS: CHRISTMAS DISCOUNT COLLECTOR: ELASTIC COTTON BOND
PLASTIC CLIPS: PLASTIC DUSTBINS COMMODITY: PLASTIC HOUSEWARE
KITCHENWARE: HOUSEWARE MEDICAL: HOSPITAL
HEALTHCARE: LAB SUPPLIES

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếThùng rác bệnh viện dùng một lần Biohazard

 

Kích thước khác nhau :

Mục Mateirus Cân nặng Kích thước đơn vị QTY mỗi container GHI CHÚ
(Gram) (mm) 20'GP   40'HQ
BM1A PP 63 dia 108 * H120 65600   159200  
BM2A PP 92 dia 131 * H150 36500   99600  
BM3A PP 134 dia 159 * H184 27100   66000  
BM4A PP 145 dia 162 * H195 23800   57800  
BM5A PP 184 dia 182 * H210 19200   46700  
BM6A PP 222 dia 205 * H223 15280   37120  
BM8A PP 256 dia 211 * H237 11200   27250  
BM10A PP 290 dia 222 * H246 11200   27200  
BM15A PP 435 dia 275 * H304 7100   17250  

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Container Sharps an toàn
Vật chất nhựa polypropylen mật độ cao (PP), không độc hại, nóng, lạnh, chống đâm thủng, động đất, không rò rỉ, dễ cháy và như vậy.
Sức chứa Tùy chỉnh 0,1 ~ 2L (Chúng tôi đặc biệt giỏi trong việc tạo ra những cái có kích thước nhỏ)
Sử dụng

Bộ sưu tập ống tiêm, kim tiêm truyền và các mặt hàng dùng một lần khác.

Bộ sưu tập các sản phẩm y tế thủy tinh nhỏ, các loại lưỡi, da đầu, kim sắc và kim khâu.

Phó toàn bộ bộ sưu tập máu, truyền máu, vv tiếp xúc với máu của thiết bị y tế.

Giấy chứng nhận ISO 9001, BS7320, UN3291
mẫu vật Mẫu miễn phí có thể được cung cấp
OEM hoặc ODM Chào mừng bạn
Đặc trưng

Không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ vừa phải

Chống rò rỉ và chống đâm thủng

Hệ thống đóng trung gian trên nắp

Nắp trong mờ ngăn chặn

Neeldle-loại bỏ các rãnh trên nắp

Hệ thống clousure cuối cùng tránh mở lại

Cạnh tròn tránh bị đau khi di chuyển

Chi tiết nhãn toàn diện

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

 

Hộp nhựa lưu trữ
Vỏ nhựa
hộp dụng cụ y tế
hộp đựng kim sinh học
Thùng rác y tế
hộp tổ chức
Hộp nhựa lưu trữ
Người tổ chức
Hộp đựng đồ trang điểm
Hộp nhựa lưu trữ
Trang chủ tổ chức
Đồ trang sức container
Hộp nhựa trong suốt
Hộp đựng hộp đựng
Hộp lưu trữ linh kiện
Thùng chứa chất thải sinh học
Thùng rác Biohazard - Thùng chứa chất thải BioHazard - Thùng đựng chất thải sinh học
Dễ dàng mở, thùng chứa chất thải nguy hại có màu sắc rực rỡ
thùng rác bệnh viện
Thùng rác y tế dùng một lần
Thùng rác
Hộp an toàn
Hộp an toàn sinh học
Thùng rác y tế
Thùng ống tiêm dùng một lần
Thùng rác
thùng nhọn, hộp sắc, thùng sắc
Bệnh viện nhựa phân hủy sinh học và phân hủy sinh học Túi sinh học, Túi đựng chất thải sinh học bằng nhựa, Túi nhựa chăm sóc sức khỏe, Chất thải truyền nhiễm, Túi vải lanh, Túi đựng chất thải truyền nhiễm Biohazard, Túi đựng chất thải y tế nguy hiểm, Túi đựng chất thải y tế

CONTAINER BIOHAZARD, HỘP BẢO QUẢN NHỰA, HỘP CÔNG CỤ Y TẾ, CONTAINER SHARP, HỘP AN TOÀN, CHẤT THẢI CÓ THỂ, CONTAINER, ORGANIZER, HỘP BIN
Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Thùng rác bệnh viện dùng một lần Biohazard

1. Sử dụng nhựa polypropylen mật độ cao, các thành phần không phải PVC, không độc hại, nóng, lạnh, chống đâm thủng, động đất, không rò rỉ, dễ cháy và như vậy.
2. Dễ dàng vận hành, tích hợp hệ thống kim có thể tháo rời.
3.Has temporarily closed and permanently shut down the system. 3. Đã tạm thời đóng cửa và tắt hệ thống vĩnh viễn. Can not be permanently closed normally open. Không thể đóng vĩnh viễn thường mở.
4.Bộ sưu tập ống tiêm, kim tiêm truyền và các mặt hàng dùng một lần khác.
5. Bộ sưu tập các sản phẩm y tế thủy tinh nhỏ, các loại lưỡi dao, da đầu, kim sắc và kim khâu.
6.Thực hiện toàn bộ bộ sưu tập máu, truyền máu, vv tiếp xúc với máu của thiết bị y tế.
7. Hộp đựng thuốc phải được đặt trong các quy định khác của vật sắc nhọn y tế và hàng hóa nguy hiểm sắc nhọn khác.

8. Dung tích khác nhau cho sự lựa chọn: 0,7L, 1L, 1.5L, 2.5L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 10L, 15,23L ...

9. Hình dạng khác nhau cho sự lựa chọn: tròn, retangle.

10.Với hoặc không có tay cầm cho sự lựa chọn.

Sự chỉ rõ:

 

Mã số: BAGPLASTICS
Tên sản phẩm: Thùng đựng thuốc sắc nhọn dùng một lần / Thùng đựng rác
Vật chất: Nhựa polypropylen mật độ cao (PP)
Kích thước: (LxWxH) 20 * 16 * 12cm
Sức chứa: 2L
Màu sắc cho sự lựa chọn: Vàng, Đỏ, Xanh, Rõ ràng vv

Hộp nhựa lưu trữ
Vỏ nhựa
hộp dụng cụ y tế
hộp đựng kim sinh học
Thùng rác y tế
hộp tổ chức
Hộp nhựa lưu trữ
Người tổ chức
Hộp đựng đồ trang điểm
Hộp nhựa lưu trữ
Trang chủ tổ chức
Đồ trang sức container
Hộp nhựa trong suốt
Hộp đựng hộp đựng
Hộp lưu trữ linh kiện
Thùng chứa chất thải sinh học
Thùng rác Biohazard - Thùng chứa chất thải BioHazard - Thùng đựng chất thải sinh học
Dễ dàng mở, thùng chứa chất thải nguy hại có màu sắc rực rỡ
thùng rác bệnh viện
Thùng rác y tế dùng một lần
Thùng rác
Hộp an toàn
Hộp an toàn sinh học
Thùng rác y tế
Thùng ống tiêm dùng một lần
Thùng rác
thùng nhọn, hộp sắc, thùng sắc
Bệnh viện nhựa phân hủy sinh học và phân hủy sinh học Túi sinh học, Túi đựng chất thải sinh học bằng nhựa, Túi nhựa chăm sóc sức khỏe, Chất thải truyền nhiễm, Túi vải lanh, Túi đựng chất thải truyền nhiễm Biohazard, Túi đựng chất thải y tế nguy hiểm, Túi đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Nhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tếNhựa y tế Dùng một lần gắn tường Un3291 Hộp đựng sắc nhọn, Hộp đựng vật sắc nhọn dùng một lần hộp đựng chất thải y tế

Chi tiết liên lạc
YANTAI BAGEASE PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD.

Người liên hệ: BAGEASE

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)

Sản phẩm khác